Nadal będziesz widzieć wskaźniki nieprzeczytanych, dzięki czemu zobaczysz wiadomości, których nie oglądałeś, a inne osoby nadal będą mogły wysyłać Ci wiadomości.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz opcję Dostępność.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz być zakłócany.
  • Kliknij Ustaw godzinę, aby wybrać konkretną godzinę.

3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji mobilnej lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w ustawieniach połączeń.


 

Jeśli Twoje połączenia są hostowane przez usługodawcę, pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij Zaawansowane ustawienia połączeń i włącz DND stamtąd.

4

Aby zmienić dostępność z powrotem na aktywną, kliknij pozycję Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączyłeś DND w ustawieniach połączeń, upewnij się, że wrócisz i wyłączysz DND, aby móc wznowić odbieranie połączeń na wszystkich swoich urządzeniach.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, naciśnij pozycję Dostępność.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz być zakłócany.
  • Stuknij pozycję Niestandardowe, wybierz konkretną datę i godzinę.
3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji deskop lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w Ustawieniach połączeń.

4

Aby zmienić dostępność z powrotem na aktywną, naciśnij pozycję Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączyłeś DND w Ustawieniach połączeń, upewnij się, że wrócisz i wyłączysz DND, aby móc wznowić odbieranie połączeń na wszystkich swoich urządzeniach.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie stuknij opcję Dostępność.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz być zakłócany
  • Stuknij w Niestandardowe, wybierz konkretną datę i stuknij w OK , a następnie wybierzkonkretną godzinę i stuknij OK
3

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i nie chcesz otrzymywać powiadomień o połączeniach w aplikacji deskop lub telefonie stacjonarnym, musisz również włączyć DND w Ustawieniach połączeń.

4

Aby zmienić dostępność z powrotem na aktywną, naciśnij pozycję Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.


 

Jeśli masz skonfigurowaną usługę połączeń i włączyłeś DND w Ustawieniach połączeń, upewnij się, że wrócisz i wyłączysz DND, aby móc wznowić odbieranie połączeń na wszystkich swoich urządzeniach.

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz pozycję Dostępność, a następnie wybierz z listy, jak długo nie chcesz być zakłócany.


 

Kliknij pozycję Dostępność > wyłączone, aby zmienić dostępność z powrotem na Aktywna, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.