Du vil fortsatt se de uleste indikatorene dine, slik at du kan se meldingene du ikke har vist, og personer kan fremdeles sende deg meldinger.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg Tilgjengelighet.

2

Velg mellom følgende:

  • Velg hvor lenge du ikke vil forstyrres, fra listen.
  • Klikk på Angi et klokkeslett for å velge et bestemt tidspunkt.

3

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og heller ikke vil bli varslet om anrop på mobilappen eller bordtelefonen, må du også slå på DND i Self Care-portalen.


 

Hvis anropet ditt driftes av en tjenesteleverandør, får du en hurtigmelding. Klikk påSelf Care-portal for å gå til samtaleinnstillinger-vinduet for å aktivere DND.

4

Hvis du vil endre tilgjengeligheten tilbake til aktiv, klikker du på Tilgjengelighet > Fjern, slik at personer vet at de kan kontakte deg igjen.


 

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og har slått på DND i Self Care-portalen, må du sikre at du slår av DND i Self Care-portalen, slik at du kan fortsette å motta anrop på alle enhetene dine.

1

Trykk på profilbildet ditt, deretter trykker du på Tilgjengelighet.

2

Velg mellom følgende:

  • Velg hvor lenge du ikke vil forstyrres, fra listen.
  • Trykk på Egendefinert og velg dato og klokkeslett.
3

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og heller ikke vil bli varslet om anrop på den stasjonære appen eller bordtelefonen, må du også slå på DND i Self Care-portalen.

4

Hvis du vil endre tilgjengeligheten tilbake til aktiv, trykker du på Tilgjengelighet > Fjern, slik at andre vet at de kan kontakte deg igjen.


 

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og har slått på DND i Self Care-portalen, må du sikre at du slår av DND i Self Care-portalen, slik at du kan fortsette å motta anrop på alle enhetene dine.

1

Trykk på profilbildet ditt, deretter trykker du på Tilgjengelighet.

2

Velg mellom følgende:

  • Velg hvor lenge du ikke vil forstyrres fra listen
  • Trykk på Egendefinert, velg en spesifikk dato og trykk på OK, deretter velger du et spesifikt tidspunkt og trykker på OK
3

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og heller ikke vil bli varslet om anrop på den stasjonære appen eller bordtelefonen, må du også slå på DND i Self Care-portalen.

4

Hvis du vil endre tilgjengeligheten tilbake til aktiv, trykker du på Tilgjengelighet > Fjern, slik at andre vet at de kan kontakte deg igjen.


 

Hvis du er konfigurert med en anropstjeneste og har slått på DND i Self Care-portalen, må du sikre at du slår av DND i Self Care-portalen, slik at du kan fortsette å motta anrop på alle enhetene dine.

Klikk på profilbildet ditt og velg Tilgjengelighet, deretter velger du hvor lenge du ikke vil forstyrres fra listen.


 

Klikk på Tilgjengelighet > Av for å endre tilgjengeligheten din tilbake til Aktiv, slik at andre vet at de kan kontakte deg igjen.