1

Sdílejte obrazovky notebooku nebo mobilního telefonu na tabuli. V tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově. Tento článek popisuje sdílení obrazovky pomocí kabelu HDMI.

2

Klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky začněte psát poznámky. Pokud není vidět, klepněte jednou na obrazovku. Otevření funkce kreslení může trvat několik sekund.

3

Až budete s poznámkami hotovi a připraveni k odeslání, klepněte na tlačítko .4

Zadejte e-mailové adresy osob, kterým chcete obrázek s poznámkami odeslat.

E-mail obsahující obrázek s poznámkami je dostupný několik minut po odeslání. Příjemce obdrží e-mail obsahující soubor .pdf s poznámkami.