1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na tablicy. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.

2

Dotknij w lewym dolnym rogu ekranu tablicy, aby rozpocząć dodawanie adnotacji. Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

3

Po zakończeniu umieszczania adnotacji można rozpocząć wysyłanie, a następnie nacisnąć .4

Wprowadź adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać obraz z adnotacjami.

E-mail zawierający opatrzony komentarzem obraz jest dostępny po kilku minutach od wysłania. Odbiorca otrzymuje wiadomość e-mail z plikiem .pdf z adnotacją.