1

Delite ekran svog laptopa ili mobilnog telefona na tabli. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako to da uradite bežično i ovaj članak sa HDMI kablom.

2

Dodirnite u donjem levom uglu ekrana da biste počeli da napominjete. Ako nije vidljivo, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

3

Kad završite s bilješkama i budete spremni za slanje, dodirnite .4

Unesite adresu e-pošte osoba kojima želite da pošaljete napomenu.

Imejl sa napomenutom slikom je dostupan nekoliko minuta nakon slanja. Primalac dobija e-poštu sa .pdf datotekom napomene.