Webex App umožňuje nastavit oznámení dvěma způsoby: globálně, aby se nastavení vztahovalo na všechny vaše prostory nebo jednotlivě, takže nastavení platí pouze pro určité prostory. Tato nastavení spolupracují, aby se ujistili, že budete upozorněni na zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější. Nápovědu k výběru nejlepších kombinací najdete v tématu Tipy pro správu oznámení.


Inteligentní oznámení můžete dostávat také na všech svých zařízeních, která Webex App nainstaloval. Další podrobnosti najdete v tématu Chytrá oznámení na více zařízeních.

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Oznámení a nastavte předvolby. Potom klikněte na Uložit.


 

Můžete se také rozhodnout přehrát zvuk pro každý typ prostoru (Mezera, Přímé, Oblíbené). Stačí vybrat zvuk z rozevíracího seznamu vedle Zpráv nebo je vypnout výběrem možnosti Vypnout.

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Předvolby > Oznámení a nastavte předvolby. Potom klikněte na Uložit.


 

Můžete se také rozhodnout přehrát zvuk pro každý typ prostoru (Mezera, Přímé, Oblíbené). Stačí vybrat zvuk z rozevíracího seznamu vedle Zpráv nebo je vypnout výběrem možnosti Vypnout.

Klepněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Oznámení .

  • Klepnutím na Zvuky a vibrace vyberte zvuky oznámení, upozornění na vibrace nebo zvolte prioritu oznámení. Aplikaci můžete také obnovit do výchozího nastavení.

  • Klepnutím na Zprávy vyberte předvolby zpráv.

  • Klepnutím na Schůzky nastavte předvolby pro příjem nahrávacích oznámení.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, zvolte Nastavení a pak otevřete kartu Oznámení.

2

Nastavte předvolby oznámení.