Med Webex-appen kan du ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller en och en så att inställningarna gäller bara för vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att se till att du får avisering om de meddelanden som är mest viktiga för dig. Se Tips för att hantera aviseringar för hjälp med att välja de bästa kombinationerna.


Du kan även få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex-appen är installerad. Se Smarta aviseringar på flera enheter för mer information.

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Aviseringar och ställ in dina inställningar. Klicka sedan på Spara.


 

Du kan även välja att spela upp ett ljud för varje typ av utrymme (Utrymme, Direkt, Favoriter). Välj bara ett ljud i listruta bredvid Meddelanden eller välj Av för att stänga av dem.

Tryck på profilbildoch välj Inställningar > Aviseringar .

  • Tryck på Ljud och vibrationer för att välja aviseringsljud, vibrationsaviseringar eller välj prioritet för avisering. Du kan också återställa appen till standardinställningar.

  • Tryck på Meddelanden för att välja dina meddelandeinställningar.

  • Tryck på Möten för att konfigurera inställningar för att ta emot inspelningsaviseringar.