Přihlášení na web služby Webex

1

Přejděte do uživatelského centra.

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

3

Zadejte heslo k účtu a klikněte na Přihlásit se.

Připojení ke schůzce pomocí vyhledávacího pole

Panel hledání, který můžete použít k nalezení schůzky a k připojení se zobrazí v horní části stránky schůzky. Hledat podle jména hostitele, odkazu na soukromou místnost nebo ID, názvu schůzky nebo devítimístného čísla schůzky.


 

ID soukromé místnosti hostitele najdete v odkazu osobní místnosti. Pokud je například odkaz soukromé místnosti ve tvaru example.webex.com/meet/giacomo, ID soukromé místnosti hostitele je giacomo.

1

Klikněte na řádek vyhledávání a zadejte jednu z možností k vyhledání schůzky.

2

Zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Chcete-li se připojit ke schůzce, klikněte na tlačítko Připojit.


 

Vaše schůzka se otevře buď v aplikaci pro počítač, nebo ve webové aplikaci, v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili naposledy.

Připojit se ke schůzce z uživatelského centra v počítačové nebo webové aplikaci

1

V navigačním panelu vyberte možnost Schůzka a klikněte na název schůzky, ke které se chcete připojit.

2

V případě potřeby zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle možnosti Připojit a vyberte možnost Použít aplikaci pro počítač nebo Použít webovou aplikaci. Obě varianty mají podobné funkce pro schůzky, ale webová aplikace vyžaduje pouze prohlížeč. Potom vyberte možnost Připojit se.


 

Když vyberete počítačovou nebo webovou aplikaci, uživatelské centrum si zapamatuje váš výběr a použije jej ve výchozím nastavení pouze na tomto webu.

4

Po otevření schůzky vyberte možnosti zvuku a videa.