Přihlášení na web služby Webex

1

Přejděte do uživatelského centra.

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

3

Zadejte heslo k účtu a klikněte na Přihlásit se.

Připojení ke schůzce pomocí vyhledávacího pole

Panel hledání, který můžete použít k nalezení schůzky a k připojení se zobrazí v horní části stránky kalendáře. Vyhledávání podle jména hostitele, odkazu nebo ID soukromé místnosti, názvu schůzky nebo devítimístného čísla schůzky.


 

ID soukromé místnosti hostitele najdete v odkazu osobní místnosti. Pokud je například odkaz soukromé místnosti ve tvaru example.webex.com/meet/giacomo, ID soukromé místnosti hostitele je giacomo.

1

Klikněte na panel hledání a zadejte jednu z možností schůzky.

2

Zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Chcete-li se připojit ke schůzce, klikněte na tlačítko Připojit.


 

Vaše schůzka se otevře buď v aplikaci pro počítač, nebo ve webové aplikaci, v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili naposledy.

Připojit se ke schůzce z uživatelského centra v počítačové nebo webové aplikaci

1

V navigačním panelu vyberte možnost Kalendář a klikněte na název schůzky, ke které se chcete připojit.

2

V případě potřeby zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle Připojte se a vyberte možnost Použít aplikaci pro počítač nebo Použít webovou aplikaci . Obě mají podobné prostředí pro schůzky, ale webová aplikace vyžaduje pouze váš prohlížeč. Potom vyberte Připojte se.


 

Když vyberete počítačovou nebo webovou aplikaci, uživatelské centrum si zapamatuje váš výběr a použije jej ve výchozím nastavení pouze na tomto webu.

4

Po otevření schůzky vyberte možnosti zvuku a videa.