Aanmelden bij uw Webex-site

1

Ga naar User Hub.

2

Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

3

Voer het wachtwoord voor uw account in en klik op Aanmelden.

Deelnemen aan een vergadering met de zoekbalk

De zoekbalk die u kunt gebruiken om de vergadering te vinden en eraan deel te nemen, wordt boven aan de agendapagina weergegeven. Zoek op de naam van de host, de koppeling voor of id van de persoonlijke ruimte, de vergaderingstitel of het negencijferige vergaderingsnummer.


 

U vindt de id van de persoonlijke ruimte van de host in de koppeling voor de persoonlijke ruimte. Als de koppeling voor de persoonlijke ruimte bijvoorbeeld voorbeeld.webex.com/meet/giacomo is, is de id van de persoonlijke ruimte van de host giacomo.

1

Klik op de zoekbalk en voer een van de opties in om de vergadering te zoeken.

2

Voer het wachtwoord voor de vergadering in dat wordt vermeld in de e-mailuitnodiging.

3

Klik op Deelnemen om deel te nemen aan de vergadering.


 

Uw vergadering wordt geopend in de bureaublad-app of web-app, afhankelijk van de optie die u het laatst hebt gekozen.

Deelnemen aan een vergadering via User Hub in de desktop- of web-app

1

Selecteer Agenda in het navigatiedeelvenster en klik op de naam van de vergadering waaraan u wilt deelnemen.

2

Voer indien nodig het wachtwoord voor de vergadering in dat wordt vermeld in de e-mailuitnodiging.

3

Klik op de vervolgkeuzepijl naast Deelnemen en selecteer Bureaublad-app gebruiken of Web-app gebruiken . Beide hebben een vergelijkbare vergaderervaring, maar de web-app vereist alleen uw browser. Selecteer daarna Doe mee.


 

Wanneer u de bureaublad- of web-app selecteert, onthoudt User Hub uw selectie en wordt deze standaard alleen op die site gebruikt.

4

Nadat de vergadering is geopend, selecteert u uw audio- en video-opties.