Než začnete

Ujistěte se, že je pro schůzky Cisco Webex vybrána možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost. Nastavení můžete aktualizovat pomocí odkazu v možnostech Schůzky.

Vyberte ze seznamu kontaktů jeden nebo více kontaktů, klikněte na ně pravým tlačítkem a vyberte možnost Začít schůzku. Budete připojeni ke své osobní místnosti a vašim kontaktům bude odeslána pozvánka ke spojení s vámi.

Než začnete

Ujistěte se, že je na webu Cisco Webex v nastavení Sejít se nyní zvolena možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost.

Vyberte ze seznamu kontaktů jeden nebo více kontaktů, klikněte na ně pravým tlačítkem a vyberte možnost Schůzka nyní. Budete připojeni ke své osobní místnosti a vašim kontaktům bude odeslána pozvánka ke spojení s vámi.

Než začnete

Ujistěte se, že je pro schůzky Cisco Webex vybrána možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost. Nastavení můžete aktualizovat pomocí odkazu v možnostech Schůzky.

Otevřete okno konverzace kontaktu, kterého chcete pozvat na okamžitou schůzku, a klepněte na tlačítko .

  • Klepnutím na možnost Zahájit konferenci pozvěte účastníky na konferenční hovor.

  • Klepnutím na možnost Schůzka Webex pozvěte účastníky na schůzku služby Cisco Webex.

Budete připojeni ke své osobní místnosti a vašim kontaktům bude odeslána pozvánka ke spojení s vámi.

Než začnete

Ujistěte se, že je pro schůzky Cisco Webex vybrána možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost. Nastavení můžete aktualizovat pomocí odkazu v možnostech Schůzky.

1

Otevřete okno konverzace kontaktu, kterého chcete pozvat na okamžitou schůzku, a klepněte na tlačítko .

2

Chcete-li zahájit okamžitou schůzku pomocí osobní místnosti, klepněte na možnost Schůzka Webex v profilu kontaktu.

Připojíte se do své osobní místnosti a účastníkovi bude odeslána pozvánka k připojení ke konferenci.