Innan du börjar

Kontrollera att Använd personligt rum för alla mina direktmöten är markerat för dina Cisco Webex Meetings. Du kan uppdatera inställningarna från en länk i alternativet Möten.

Välj en eller flera kontakter från din kontaktlista, högerklicka på dem och välj Starta möte. Du ansluts till ditt personliga rum och dina kontakter får en inbjudan att delta.

Innan du börjar

Kontrollera att Använd personligt rum för alla mina direktmöten är markerat i Träffas nu-inställningarna i Cisco Webex.

Välj en eller flera kontakter från din kontaktlista, högerklicka på dem och välj Träffas nu. Du ansluts till ditt personliga rum och dina kontakter får en inbjudan att delta.

Innan du börjar

Kontrollera att Använd personligt rum för alla mina direktmöten är markerat för dina Cisco Webex Meetings. Du kan uppdatera inställningarna från en länk i alternativet Möten.

Öppna chattfönstret för den kontakt du vill bjuda in till ett snabbmöte och tryck på .

  • Tryck på Starta konferens för att bjuda in deltagare till konferenssamtalet.

  • Tryck på Webex Meetings för att bjuda in deltagarna till Cisco Webex-mötet.

Du ansluts till ditt personliga rum och dina kontakter får en inbjudan att delta.

Innan du börjar

Kontrollera att Använd personligt rum för alla mina direktmöten är markerat för dina Cisco Webex Meetings. Du kan uppdatera inställningarna från en länk i alternativet Möten.

1

Öppna chattfönstret för den kontakt du vill bjuda in till ett snabbmöte och tryck på .

2

Tryck på Webex Meeting i en kontaktpersons profil för att starta ett direktmöte med ditt personliga rum.

Du ansluts till ditt personliga rum och den andra deltagaren får en inbjudan till att delta i din konferens.