Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że dla spotkań Cisco Webex wybrano opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych. Możesz zaktualizować swoje ustawienia, korzystając z łącza w opcjach Spotkań.

Z listy kontaktów wybierz co najmniej jeden kontakt, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozpocznij spotkanie. Nastąpi połączenie z pokojem osobistym, a kontakty otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że w ustawieniach Spotkanie teraz programu Cisco Webex zaznaczono opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych.

Z listy kontaktów wybierz co najmniej jeden kontakt, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Spotkanie teraz. Nastąpi połączenie z pokojem osobistym, a kontakty otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że dla spotkań Cisco Webex wybrano opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych. Możesz zaktualizować swoje ustawienia, korzystając z łącza w opcjach Spotkań.

Otwórz okno czatu z kontaktem, który chcesz zaprosić na spotkanie natychmiastowe, i dotknij opcji .

  • Dotknij przycisku Rozpocznij konferencję, aby zaprosić uczestników do połączenia konferencyjnego.

  • Dotknij przycisku Spotkanie Webex aby zaprosić uczestników do spotkania Cisco Webex.

Nastąpi połączenie z pokojem osobistym, a kontakty otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że dla spotkań Cisco Webex wybrano opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych. Możesz zaktualizować swoje ustawienia, korzystając z łącza w opcjach Spotkań.

1

Otwórz okno czatu z kontaktem, który chcesz zaprosić na spotkanie natychmiastowe, i dotknij opcji .

2

Dotknij Spotkanie Webex w profilu kontaktu, aby rozpocząć natychmiastowe spotkanie w swoim pokoju osobistym.

Nawiążesz połączenie ze swoim pokojem osobistym, a kontakt otrzyma zaproszenie do dołączenia do konferencji.