Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.5 je Asistent Webex k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový).

Kromě schůzek Webex a událostí Webexu (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

Asistent Webex pro schůzky reaguje na všechny na schůzce, zatímco Asistent Webex pro místnosti reaguje pouze na lidi v místnosti.

Asistent Webex na schůzce reaguje na hlasové příkazy, jako je například zvýraznění schůzky, položky akcí a poznámky. Další informace naleznete v tématu Použití hlasových příkazů asistenta Cisco Webex při schůzce nebo události Webex.

Asistent Webex na zařízení místnosti reaguje na hlasové příkazy zaměřené na ovládání schůzky, například "Připojte se k mé osobní místnosti", "Ukončete schůzku" a "Zvýšení hlasitosti". Další informace naleznete v tématu Začínáme s Asistentem Webex pro zařízení.