Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Asistent webexu pro schůzky odpovídá všem na schůzce, zatímco Webex Assistant for Rooms reaguje pouze na lidi v místnosti.

Pomocník Webex ve schůzce reaguje na hlasové příkazy, jako je například pořizování zvýraznění schůzky, položek akcí a poznámek. Další informace naleznete v tématu Použití hlasových příkazů Pomocníka Cisco Webex ve schůzce nebo události webexu.

Asistent Webex na zařízení místnosti reaguje na hlasové příkazy zaměřené na ovládání schůzky, například "Připojit se k mému osobnímu pokoji", Ukončit schůzku a "Zesílání hlasitosti". Další informace naleznete v tématu Začínáme s Webex Assistant for Devices.