Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania.

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 10 000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

Oprócz spotkań Webex i wydarzeń Webex (nowy)z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z miejsca nie obsługują Webex Assistant.

Webex Assistant for Meetings odpowiada wszystkim na spotkaniu, podczas gdy Webex Assistant for Rooms odpowiada tylko osobom w pokoju.

Webex Assistant w spotkaniu reaguje na polecenia głosowe, takie jak podejmowanie wyróżnień spotkania, elementy akcji i notatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie poleceń głosowych Asystenta Cisco Webex w spotkaniu lub wydarzeniu webex.

Webex Assistant na urządzeniu pokojowym reaguje na polecenia głosowe skoncentrowane na kontroli spotkania, takie jak "Dołącz do mojego pokoju osobistego", "Zakończ spotkanie" i "Zwiększ głośność". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do Asystenta Webex dla urządzeń.