iPhone a iPad

Sloučení hovorů

Funkce sloučení umožňuje sloučení dvou existujících hovorů do konferenčního hovoru.

Tento postup platí pouze pro hovory VoIP Cisco Jabber. Funkce sloučení není k dispozici pro hovory DVO.

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko .
 2. Klepněte na možnost Sloučení hovorů.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. (Volitelně) Klepnutím na možnost zobrazíte seznam účastníků konference.

Přesunutí hovoru do mobilní sítě

Pokud máte při hovoru VoIP v aplikaci Cisco Jabber problémy s kvalitou hovoru, můžete hovor přesunout do mobilní sítě a hovor přijmout v mobilním telefonu.

Tento postup platí pouze pro hovory VoIP Cisco Jabber. Tato funkce není k dispozici pro hovory DVO.

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko .
 2. Klepněte na možnost Move to Mobile. (Přesunout to mobilu).
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Když zařízení zazvoní, klepněte na tlačítko Přijmout.

Správce systému musí na serveru povolit možnost Transfer to Mobile Network (Přepojit do mobilní sítě).

Android

Parkování hovoru

Provedením této úlohy zaparkujte probíhající hovor, abyste jej mohli přepojit na jiné zařízení nebo dočasně přidržet.

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na tlačítko Zaparkovat.

 3. Získejte hovor z jiného zařízení nebo pokračujte v hovoru na aktuálním zařízení.

Sestavení konference z hovorů

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na možnost Konference.

 3. Proveďte jeden z těchto kroků:

  1. Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost Volat.

  2. Zadejte jméno nebo adresu videa a klepněte na položku ve výsledcích hledání.

  Aplikace Cisco Jabber automaticky přidrží první hovor a zobrazí stav obou hovorů.

 4. Na ovládacím panelu klepněte na tlačítko Sloučit.

Přidržení a pokračování v hovoru

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na tlačítko Přidržet.

 3. Chcete-li v hovoru pokračovat, klepněte na tlačítko Pokračovat.

Sloučení hovorů

Funkce sloučení umožňuje sloučení dvou existujících hovorů do konferenčního hovoru.

Tento postup platí pouze pro hovory VoIP Cisco Jabber. Funkce sloučení není k dispozici pro hovory DvO.

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na tlačítko Sloučit.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. (Volitelně) Klepnutím na možnost Tlačítko Zobrazit účastníky konference zobrazíte seznam účastníků konference.

Přesunutí hovoru do mobilní sítě

Tento postup platí pouze pro hovory VoIP Cisco Jabber. Tato funkce není k dispozici pro hovory DvO.

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na možnost Move to Mobile. (Přesunout to mobilu).

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Když zařízení zazvoní, klepněte na tlačítko Přijmout.

Zobrazení statistiky hovoru

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na tlačítko Statistika hovorů.

Přepínání mezi hovory

Když jste připojeni k dvěma internetovým hovorům, v danou chvíli je aktivní pouze jeden hovor; ten druhý je automaticky přidržen.

 1. Klepnutím na červený pruh můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

Přepojení hovoru

 1. Při použití zobrazení při hovoru klepněte na tlačítko Tlačítko View more options (Zobrazit další možnosti).

 2. Klepněte na tlačítko Přepojit.

 3. Proveďte jeden z těchto kroků:

  1. Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost Volat.

  2. Zadejte jméno nebo adresu videa a klepněte na položku ve výsledcích hledání.