iPhone och iPad

Slå ihop samtal

Använd funktionen Slå ihop för att slå ihop två befintliga samtal till ett konferenssamtal.

Den här proceduren gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå ihop är inte tillgänglig för DVO-samtal.

 1. Från vyn i ett aktiv samtal knackar du på .
 2. Knacka på Slå ihop samtal.
 3. Knacka på OK.
 4. (Valfritt) Knacka på för att visa en lista över konferensdeltagare.

Flytta ett samtal till mobilnätet

Om du har problem med samtalskvaliteten under ett Cisco Jabber VoIP-samtal kan du flytta samtalet till mobilnätet och ta emot samtalet på din mobiltelefon.

Den här metoden gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå ihop är inte tillgänglig för DVO-samtal.

 1. Från vyn i ett aktiv samtal knackar du på .
 2. Knacka på Flytta till mobil.
 3. Knacka på OK.
 4. Knacka på Svara när enheten ringer.

Systemadministratören måste aktivera alternativet Överför till mobilnätverk på servern.

Android

Parkera samtal

Slutför åtgärden för att parkera ett pågående samtal så att du kan överföra det till en annan enhet eller tillfälligt sätta det i vänteläge.

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Tryck Parkera.

 3. Hämta samtalet från en annan enhet eller återuppta samtalet från den aktuella enheten.

Konferenssamtal

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Konferens.

 3. Gör på ett av följande sätt:

  1. Ange ett telefonnummer och välj Ring.

  2. Ange ett namn eller en videoadress och tryck på något av sökresultaten.

  Cisco Jabber placerar automatiskt ditt första samtal i vänteläge och visar statusen för båda samtalen.

 4. Knacka på Slå ihop i kontrollfältet.

Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Vänteläge.

 3. Knacka på Återuppta om du vill återuppta samtalet.

Slå ihop samtal

Använd funktionen Slå ihop för att slå ihop två befintliga samtal till ett konferenssamtal.

Den här metoden gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå samman är inte tillgänglig för DvO-samtal.

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Slå ihop.

 3. Knacka på OK.

 4. (Valfritt) Tryck på knappen för att visa konferensdeltagare för att visa en lista vöer konferensdeltagare.

Flytta ett samtal till ett mobilnät

Den här metoden gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Den här funktionen är inte tillgänglig DvO-samtal.

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Flytta till mobil.

 3. Knacka på OK.

 4. Knacka på Svara när enheten ringer.

Visa samtalsstatistik

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Samtalsstatistik.

Växla mellan samtal

När du är ansluten till två internetsamtal är bara ett av samtalen aktivt åt gången – det andra parkeras automatiskt.

 1. Tryck på det röda fältet för att växla mellan de två samtalen.

Överföra ett samtal

 1. Tryck på knappen Visa fler alternativ i vyn för aktivt samtal.

 2. Knacka på Överför.

 3. Gör på ett av följande sätt:

  1. Ange ett telefonnummer och välj Ring.

  2. Ange ett namn eller en videoadress och tryck på något av sökresultaten.