1

Přejděte do části Nastavení, Nápověda a klepněte na možnost Send Feedback to Cisco (Odeslat zpětnou vazbu společnosti Cisco).

2

(Volitelně) Zapněte možnost Collect Usage Data (Shromažďovat data o využívání), pokud chcete odesílat společnosti Cisco data o využití.

3

Klepnutím na možnost Průzkum nám můžete poslat zpětnou vazbu.