1

V systému Windows přejděte na nápovědu > kontrola stavu.

2

Klikněte na Zobrazit kontrolu stavu.

Na stránce Kontrola stavu můžete najet myší na stav a další podrobnosti:

Barva

Zdravotní stav

Popis

Zelená

Dobrá

Můžete mít kompletní zážitek ze schůzky.

Žlutá

Špatná

Problémy mohou pro vaše prostředí schůzky omezit určitá omezení.

Červená

Špatné

Problémy rozhodně omezují vaše zkušenosti se schůzkou.

Jakmile je problém identifikován, kontrola stavu shrnuje problém a poskytne vám seznam akcí, které můžete sledovat k vyřešení problému v systému Stav.

3

Kliknutím na Odeslat zprávu o problému odešlete zprávu o problému přímo ze stránky Kontrola stavu.

Kontrola stavu

Další informace o využití procesoru a paměti naleznete v tématu Statistiky zvuku a videa.

1

Kliknutím na Možnosti se dostanete ke kontrole stavu ve webové aplikaci Cisco Webex

2

Na stránce Kontrola stavu můžete najet myší na stav, kde najdete další podrobnosti.

Barva

Zdravotní stav

Popis

Zelená

Dobrá

Můžete mít kompletní zážitek ze schůzky.

Žlutá

Špatná

Problémy mohou pro vaše prostředí schůzky omezit určitá omezení.

Červená

Špatné

Problémy rozhodně omezují vaše zkušenosti se schůzkou.

Jakmile je problém identifikován, kontrola stavu shrnuje problém a poskytne vám seznam akcí, které můžete sledovat k vyřešení problému v systému Stav.

3

Kliknutím na Odeslat zprávu o problému odešlete zprávu o problému přímo ze stránky Kontrola stavu.

Kontrola stavu