1

För Windows går du till hjälp > Hälsokontrollerare.

2

Klicka på Granska hälso kontroll.

På sidan Health Checker kan du hovra över hälso statusen för mer information:

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan ha hela Mötes upplevelsen.

Gul

Dåligt

Problem kan orsaka vissa begränsningar för din Mötes upplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar din Mötes upplevelse.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälso kontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan följa för att lösa problemet i hälso status.

3

Klicka på Skicka problem rapport för att skicka problem rapporten direkt från sidan Health Checker.

Hälsokontrollerare

För mer information om CPU och minnes användning, se statistik för ljud och video.

1

Klicka på alternativ för att få åtkomst till hälso kontrollen i Cisco WebEx-webbappen

2

På sidan Health Checker kan du hovra över hälso statusen för mer information.

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan ha hela Mötes upplevelsen.

Gul

Dåligt

Problem kan orsaka vissa begränsningar för din Mötes upplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar din Mötes upplevelse.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälso kontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan följa för att lösa problemet i hälso status.

3

Klicka på Skicka problem rapport för att skicka problem rapporten direkt från sidan Health Checker.

Hälsokontrollerare