1

Klik på indikatoren øverst til højre på skærmen, og klik derefter på Se Tilstandskontrol .

Når du har en dårlig netværksforbindelse, der begrænser din mødeoplevelse, vises der automatisk en besked.

Farve

Helbredsstatus

Beskrivelse

Grøn

God

Du kan få den fulde mødeoplevelse.

Gul

Dårlig

Problemer kan skabe nogle begrænsninger for din mødeoplevelse.

Rød

Dårlig

Problemer begrænser helt sikkert din mødeoplevelse.

Når et problem er identificeret, opsummerer Health Checker problemet og giver dig en liste over handlinger, du kan følge for at løse problemet i Helbredsstatus .

2

Klik på Send problemrapport for at sende problemrapport direkte fra siden Health Checker.

Få flere oplysninger om CPU og hukommelsesbrug i, Lyd- og videostatistik .

Kontrollér indikatoren for netværkskvalitet i indikatorcentret. Farven på ikonet angiver kvaliteten af din forbindelse.

Når du har en dårlig netværksforbindelse, der begrænser din mødeoplevelse, vises der automatisk en besked.

Farve

Helbredsstatus

Beskrivelse

Grøn

God

Du kan få den fulde mødeoplevelse.

Gul

Dårlig

Problemer kan skabe nogle begrænsninger for din mødeoplevelse.

Rød

Dårlig

Problemer begrænser helt sikkert din mødeoplevelse.