Stáhněte si editor nahrávání

Nelze upravovat soubory NBR (Network-Based Recording); Hostitelé však mohou zkrátit počáteční a koncový čas záznamu a mohou také ovládat, které panely se zobrazí. Soubory NBR můžete exportovat do formátu WMV, MP4 nebo Flash a poté je upravovat pomocí editoru jiného výrobce, jako je Windows Movie Maker.

Než začnete

Tento článek se týká jenom plánů Enterprise.

1

Přihlaste se k webu Webex a přejděte na stránku Podpora >soubory ke stažení.

2

Posuňte se dolů na Rekordéry a přehrávačea pak vyberte Nahrávání a přehrávání.

3

Přejděte dolů na Záznamník Webex, vyberte Stáhnout apostupujte podle pokynů.

Zde je Editor záznamů Webex.

1

Přejděte na Všechny programy > Webex >Webex Recorder & Player > Editor záznamů Webex.

2

Vyberte Soubor > Otevřít.

3

Vyhledejte soubor, který chcete upravit, a klepněte na tlačítko Otevřít.

Pomocí Editoru záznamů Webex můžete záznam upravit následujícím způsobem:

Do

Klikněte

Spuštění přehrávání

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Zastavení přehrávání

Přetočte zpět o 10 sekund a pokračujte v přehrávání od tohoto bodu

Přeskočte na značku počátečního bodu předchozího segmentu a pokračujte v přehrávání. Zakázáno, pokud nejsou definovány žádné segmenty.

Přeskočte na značku počátečního bodu dalšího segmentu a pokračujte v přehrávání. Zakázáno, pokud nejsou definovány žádné segmenty.

Rychle vpřed o 10 sekund a pokračujte v přehrávání od tohoto bodu

Nastavení hlasitosti přehrávání

Vypnutí nebo zapnutí zvuku

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex proveďte následující kroky:

Výběr

Postupujte takto

10sekundový snímek

Klikněte na miniaturu snímku ve video nebo zvukové stopě.

Část záznamu

Klikněte a přetáhněte video nebo zvukovou stopu.

Bod pro indikátor aktuální polohy

Indikátor aktuální polohy je bod na časové ose záznamu, pro který se data aktuálně zobrazují v prohlížeči.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvakrát klikněte na požadovaný bod časové osy.

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na značku a pak vyberte Nastavit aktuální umístění.

  • Vyberte snímek nebo segment a přejděte na Ovládací prvek > Nastavit aktuální polohu .

Definovaný segment

Klepněte kamkoli do oblasti značek nad definovaným segmentem.

Pouze video nebo pouze zvuk

Klikněte na volič trasy pro skladbu, kterou nechcete vybrat. Druhá stopa tak zůstane aktivní.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex klikněte na video nebo zvukovou stopu. Přetáhněte kurzor přes snímky, které chcete přidat nebo upravit zvuk.

2

Přejděte na Upravit > Dub Audio .

3

Ověřte počáteční a koncový čas.

4

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Možnost Popis
Záznam zvuku
  1. Vyberte možnost Mikrofon.

  2. Klikněte na Nahráta pak nahrajte zvuk.

  3. Po dokončení klepněte na tlačítko Zastavit.

Vložení zvukového souboru

  1. Vyberte Externí zvukový soubor (WAV).

  2. Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor .wav, který chcete vložit.

5

Klikněte na tlačítko OK.

6

Kliknutím na Přehrát zobrazte náhled zvuku.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex spusťte přehrávání. Indikátor uplynulého času slouží k identifikaci začátku a konce obsahu, který chcete odstranit.

2

Zastavte přehrávání. Kliknutím a přetažením video nebo zvukové stopy vyberte přibližnou část, kterou chcete odstranit.

3

Vyberte Upravit > Vymazat.

4

V případě potřeby upravte počáteční a koncový čas záznamu a klepněte na tlačítko OK.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex klikněte a přetáhněte video nebo zvukovou stopu a vyberte přibližný segment, který chcete definovat.

2

Přejděte na Segment > Definujte segment.

3

Zadejte název segmentu. Název je viditelný v přehrávači Webex Player posunutím na Ovládací prvky > Segment > Přejít na .

4

V případě potřeby upravte počáteční a koncový čas záznamu. Než budete moci pomocí tlačítek se šipkami upravit čas, klikněte kamkoli do časového pole.

5

Klikněte na tlačítko OK.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex vyberte segment, který chcete přesunout někam jinam.

2

Přejděte na Upravit > Vyjmout.

3

Přesuňte indikátor aktuální polohy na místo, kam chcete segment přemístit.

4

Přejděte na Upravit > Vložit .

Celý soubor záznamu Webex (WRF) můžete vložit do jiného záznamu.

1

V Editoru záznamů Webex proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit záznam napravo od konkrétního snímku, vyberte snímek na časové ose.
  • Chcete-li vložit záznam na přesné místo na časové ose, umístěte indikátor aktuální polohy na místo, kam chcete záznam vložit.
2

Přejděte na Upravit > Vložit záznam .

3

V případě potřeby upravte dobu vložení. Než budete moci pomocí tlačítek se šipkami upravit čas, klikněte kamkoli do časového pole.

4

Vyberte Vybrat soubor, vyhledejte soubor záznamu Webex (WRF), který chcete vložit do záznamu, a pak zvolte Otevřít.