Přejděte na Zprávy, klikněte pravým tlačítkem myši na nepřečtené místo a potom klikněte na Náhled .


 

V oblasti zasílání zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že se díváte do prostoru.

Chcete-li přestat nahlížet do mezery, přejděte pryč od mezery a klikněte na mezeru, abyste ji četli jako obvykle.

Přejděte na Zprávy , dlouhým stisknutímnepřečteného místa a klepněte na Náhled .


 

V oblasti zasílání zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že se díváte do prostoru.

Chcete-li přestat nahlížet do mezery, přejděte pryč od mezery a klepněte na mezeru a čtěte jako obvykle.