Přejděte na Zprávy, klikněte pravým tlačítkem myši na nepřečtenou mezeru a potom klikněte na Příkaz Náhled .


 

V oblasti zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že nakukujete do prostoru.

Chcete-li přestat nakukovat do prostoru, přejděte mimo prostor a poté klikněte na prostor, který chcete číst jako obvykle.

Přejděte na Zprávy, dlouze stiskněte nepřečtenou mezeru a potom klepněte na Náhled .


 

V oblasti zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že nakukujete do prostoru.

Chcete-li přestat nakukovat do prostoru, přejděte mimo prostor a potom klepněte na prostor, abyste jej mohli číst jako obvykle.