Przejdź do obszaruWiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzeczytane miejsce, a następnie kliknij polecenie Podgląd.


 

Zobaczysz ikonę trybu podglądu w obszarze wiadomości, aby przypomnieć Ci, że zaglądasz do przestrzeni.

Aby przestać zaglądać do spacji, odejdź od spacji, a następnie kliknij spację, aby odczytać ją jako normalną.

Przejdź do pozycji Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj nieprzeczytane miejsce, a następnie naciśnij pozycję Podgląd.


 

Zobaczysz ikonę trybu podglądu w obszarze wiadomości, aby przypomnieć Ci, że zaglądasz do przestrzeni.

Aby przestać zaglądać do przestrzeni, odejdź od spacji, a następnie dotknij spacji, aby czytać jak zwykle.