Zaglądaj do miejsca

Przejdź do wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzeczytany obszar, a następnie kliknij rzut oka.


 

Zobaczysz ikonę trybu podglądu w obszarze wiadomości, aby przypomnieć, że przeglądasz w obszarze.

Aby zatrzymać podglądanie w obszarze, przejdź z dala od obszaru, a następnie kliknij na obszar, aby odczytać jak zwykle.

Przejdź do wiadomości, naciśnij długo nieprzeczytany obszar, a następnie dotknij rzut oka.


 

Zobaczysz ikonę trybu podglądu w obszarze wiadomości, aby przypomnieć, że przeglądasz w obszarze.

Aby zatrzymać podglądanie w obszarze, przejdź z dala od obszaru, a następnie dotknij obszaru, aby odczytać jak zwykle.