עבור אל העברת הודעות , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח שלא נקרא ולאחר מכן לחץ על הצצה.


 

תראה את סמל מצב ההצצה באזור העברת ההודעות כדי להזכיר לך שאתה מציץ בחלל.

כדי להפסיק להציץ בחלל, נווט הרחק מהמרחב ולאחר מכן לחץ על הרווח כדי לקרוא כרגיל.

עבור אל הודעות , לחץ לחיצה ארוכה על רווח שלא נקרא ולאחר מכן הקש על הצצה.


 

תראה את סמל מצב ההצצה באזור העברת ההודעות כדי להזכיר לך שאתה מציץ בחלל.

כדי להפסיק להציץ בחלל, נווט הרחק מהמרחב ולאחר מכן הקש על הרווח כדי לקרוא כרגיל.