הצץ למרחב

עבור להעברת הודעות, לחצו לחיצה ימנית על מרחב שלא נקרא ולאחר מכן לחצו על Peek.


 

תראה סמל מצב הצצה באזור העברת ההודעות כדי להזכיר לך שאתה מציץ במרחב.

כדי להפסיק להציץ במרחב, נווט הרחק מהמרחב, ולאחר מכן לחץ על המרחב כדי לקרוא אותו כרגיל.

עבור להעברת הודעות, הקש הקשה ארוכה על מרחב שלא נקרא ולאחר מכן הקש על הצץ.


 

תראה סמל מצב הצצה באזור העברת ההודעות כדי להזכיר לך שאתה מציץ במרחב.

כדי להפסיק להציץ במרחב, נווט הרחק מהמרחב, ולאחר מכן הקש על המרחב כדי לקרוא כרגיל.