• Standardní text o používání zařízení nelze přizpůsobit.

  • Použití vlastního textu na úrovni organizace přepíše text přidaný v jednotlivých zařízeních.

Vlastní zpráva není podporována na následujících zařízeních:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP telefony

  • Adaptéry analogového telefonu

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Nastavení. Pak přejděte dolů na vlastní zprávu.

2

Vyberte možnost Definovat vlastní text podpory pro všechna zařízení a přidejte vlastní zprávu, například kontaktní údaje na místního pracovníka podpory. Výběrem možnosti Uložit použijete vlastní text.

Pokud použijete vlastní text na úrovni organizace, text přidaný do jednotlivých zařízení se přepíše.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Zařízení a vyberte zařízení, ke kterým chcete přidat vlastní text.

2

Klikněte na tlačítko Upravit a vyberte položku Konfigurace zařízení. V uživatelském rozhraní > vlastní zprávu a zadejte zprávu, kterou chcete přidat. Pak klepněte na tlačítko Další a použijte pro uložení změny.