Gdy dostępna jest aktualizacja aplikacji, Aktualizacja przycisk wyświetla się w prawym górnym rogu aplikacji.

Możesz wyświetlić aktualną wersję aplikacji z Kamera biurkowa Cisco Webex > Informacje o kamerze biurkowej Cisco Webex na pasku menu.


Instalacja aktualizacji zamyka aplikację.

1

Kliknij Aktualizacja przycisk, aby pobrać plik instalatora na dysk lokalny.

Zrzut ekranu aplikacji aparatu
2

Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.