Kada je ažuriranje aplikacije dostupno, dugme Ažuriraj prikazuje se u gornjem desnom uglu aplikacije.

Trenutnu verziju aplikacije možete da vidite na Cisco Webex Desk Camera > O Cisco Webex Desk Camera na traci menija.


Instalacija ažuriranja zatvara aplikaciju.

1

Kliknite na dugme Ažuriraj da biste preuzeli instalacionu datoteku na lokalni disk.

Snimak ekrana aplikacije za kameru
2

Dvaput kliknite na izvršnu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

3

Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.