Appen for Cisco desk kamera ser etter oppdateringer når du starter det. Den kjører også oppdaterings kontroller når du lar den være åpen. Når en appoppdatering oppdages, laster kameraprogrammet ned oppdateringen i bakgrunnen.

Du kan se antallet tilgjengelige oppdateringer i kategorien oppdateringer . Et nummer 1 viser at det er en oppdatering for enten kamera-appen eller kamera FAS tvaren. Nummeret 2 angir at oppdateringene for både kameraprogrammet og kameraets fasttvare er tilgjengelig.

1

Åpne programmet for Cisco desk kamera.

2

Gå til kategorien oppdateringer og klikk på Start program på nytt.

Hvis kameraprogrammet viser at fasttvaren er oppdatert, kan du også klikke på Se etter oppdatering for å kontrollere dette manuelt hvis det er en tilgjengelig oppdatering.

Skjerm bildet for oppdatering av kamera programmet