Ve výchozím nastavení není k dispozici předávání USB: musí být povoleno vaším správcem v řídicím centru nebo ve webovém rozhraní zařízení.

Připojte myš či klávesnici USB k jednomu z portů USB na zadní nebo pravé dolní straně zařízení Desk Pro. Poté připojte notebook k portu USB-C na zařízení Desk Pro. Počítač rozpozná myš nebo klávesnici a zařízení budou dostupná (za předpokladu, že funkce byla povolena).

Pokud váš počítač podporuje režim Alt Mode DisplayPort, můžete prostřednictvím stejného kabelu používat zařízení Desk Pro jako externí monitor a pracovat na něm přímo s myší a klávesnicí.

Připojená myš a klávesnice se počítači zobrazí jako „obecné“. To znamená, že nestandardní funkce (například aktivace otiskem prstu) nejsou podporovány.