1

Během schůzky klepněte na tlačítko RozloženíIkona rozložení.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skrýt jména, když nemluvíte– výchozí možnost, která uchovává jména skrytá, dokud účastník nepromlouvá.
  • Zobrazit všechna jména– Vždy zobrazuje jména účastníků.
  • Skrýt všechna jména– skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.

Na iPadu můžete skrýt jména všech kromě aktivního mluvčího nebo zobrazit jména všech účastníků.

1

Během schůzky klepněte na tlačítko RozloženíIkona rozložení.

2

Přepnout automaticky skrýt názvy zapínat nebo vypínat.

1

Během schůzky klepněte na tlačítko RozloženíIkona rozložení.

2

Ve videích vyberte Jména a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skrýt jména, když nemluvíte– výchozí možnost, která uchovává jména skrytá, dokud účastník nepromlouvá.
  • Zobrazit všechna jména– Zobrazuje jména účastníků za všech okolností.
  • Skrýt všechna jména– skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.