1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatyczne ukrywanie nazw, gdy niemówisz — domyślna opcja, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie zabierze głosu.
  • Pokaż wszystkie nazwy— zawsze pokazuje nazwy uczestników.
  • Ukryj wszystkie nazwy— ukrywa nazwy uczestników, z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich wideo.

Na iPadzie możesz ukryć nazwiska wszystkich osób z wyjątkiem aktywnego głośnika lub wyświetlić nazwiska każdego uczestnika.

1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Włącz lub wyłącz opcję Automatycznie ukryj nazwy.

1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz pozycję Nazwy w filmach, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatyczne ukrywanie nazw, gdy niemówisz — domyślna opcja, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie zabierze głosu.
  • Pokaż wszystkie nazwy— pokazuje nazwy uczestników przez cały czas.
  • Ukryj wszystkie nazwy— ukrywa nazwy uczestników, z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich wideo.