Webex | integruje váš účet Box

Webex | integruje váš účet Box

Když připojíte svůj účet Box k webexu, můžete sdílet, prohlížet a spolumajit soubory přímo v prostoru.

25. kvě 2021
Webex | Přidat účet boxu

Při práci na projektu s jinými lidmi můžete pracovat na sdílených projektových dokumentech přímo z prostoru Webex. Když přidáte svůj účet Box, můžete soubory Box sdílet přímo v prostoru. Správce vám poskytuje oprávnění k přístupu ke správě podnikového obsahu vaší společnosti z webu Webex.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > integrace a potom klikněte na Přidat účet .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

3

Potom klepněte na tlačítko Udělit přístup k poli.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte předvolby > účty a potom klikněte na +.

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu Box.

3

Potom klepněte na tlačítko Udělit přístup k poli.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > integrace > Přidat účet .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

3

Potom klepněte na Udělit přístup k boxu.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o účtu.

25. kvě 2021
Webex | Nahrát soubory do pole

Soubory nebo složky z počítače můžete nahrát do účtu Box a pak se rozhodnout tyto soubory sdílet na mezeru.

1

V oblasti zpráv klikněte na Příloha a potom vyberte Sdílet z pole.

2

Zvolte, kam chcete soubory v adresáři Box přidat. Klikněte na Přidat , vyberte Nahrát , přetáhněte soubory a klikněte na Nahrát.

25. kvě 2021
Webex | Sdílet soubory z pole

Soubory Box můžete sdílet přímo v prostoru a všichni v prostoru mají přístup k nejnovější verzi souborů.

Soubor můžete vybrat přímo z pole a poté zvolit, kdo jej může zobrazit, po jeho sdílení v prostoru.

1

V oblasti zpráv klikněte na Přílohaa pak zvolte Sdílet z pole.

2

Vyberte soubor v poli Box a klepněte na tlačítko .

3

Pak se rozhodněte, kdo může soubor v prostoru zobrazit:

  • Kdokoli– Soubor může zobrazit kdokoli, včetně lidí mimo vaši organizaci.
  • Lidé ve vaší organizaci– Soubor mohou zobrazit pouze lidé ve vaší organizaci.
  • Uživatelé s existujícímpřístupem – Webex používá již nastavená oprávnění pro zobrazení souboru v poli.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor zobrazit ani zobrazit náhled miniatury.

4

Prováděte výběr a klepněte na tlačítko Použít.

5

Potom stisknutím klávesy Enter odešlete odkaz.

Soubor můžete vybrat přímo z pole a poté zvolit, kdo jej může zobrazit, po jeho sdílení v prostoru.

1

V oblasti zpráv klepněte na Příloha apotom klepněte na Sdílet zpole.

2

Vyberte soubor v poli a klepněte na tlačítko Použít.

3

Klepnutím odešlete odkaz.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor zobrazit ani zobrazit náhled.

25. kvě 2021
Webex | View Soubory sdílené z pole

Když lidé sdílejí soubory z Pole v prostoru, můžete na ně kliknout nebo na ně klepnout a zobrazit je. Soubor se otevře v aplikaci přidružené k typu souboru.

1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru.

2

Kliknutím na soubor v prostoru soubor otevřete.

1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru.

2

Klepnutím otevřete soubor v prostoru.


 

Pro zobrazení souboru bude možná nutné zadat uživatelské jméno a heslo boxu.

Byl tento článek užitečný?

Webex | integruje váš účet Box