Webex | Integrera ditt Box-konto

Webex | Integrera ditt Box-konto

När du ansluter ditt Box-konto till Webex kan du dela, visa och samredigera dina filer direkt i ett utrymme.

25 maj 2021
Lägg till Webex | Ditt Box-konto

När du arbetar med ett projekt med andra personer kan du arbeta med dina delade projektdokument direkt från Webex-utrymmet. När du lägger till ditt Box-konto kan du dela dina Box-filer direkt i utrymmet. Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehålls hantering av innehåll inifrån Webex.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationer och klicka sedan påLägg till konto .

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Konton och klickasedan på +.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt Box-konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Tryck på profilbild och välj Inställningar > Integrationer > Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Knacka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

25 maj 2021
Webex | Upload Files to Box (Webex-överföringsfiler till Box)

Du kan överföra filer eller mappar från din dator till ditt Box-konto och sedan välja att dela dessa filer i ett utrymme.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Klicka på Lägg till, välj Överför och dra och släpp sedan dina filer och klicka på Överför.

25 maj 2021
Webex | Share-filer från Box

Du kan dela dina Box-filer direkt i ett utrymme, så att alla i utrymmet kan komma åt den senaste versionen av filerna.

25 maj 2021
Webex | View delade filer från Box

När personer delar filer från Box i ett utrymme kan du klicka eller knacka på filerna för att visa dem. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Du kan behöva ange ditt Box-användarnamn och -lösenord för att kunna visa filen.

Var den här artikeln användbar?

Webex | Integrera ditt Box-konto