Služba Webex Assistant je ve výchozím nastavení povolena. Jako správce služby Webex změňte nastavení nebo ověřte, zda jste v prostředí Control Hub povolili funkci Webex Assistant pro schůzky.

Než začnete

Webex Assistant je k dispozici v režimu webináře Schůzky a Webex Webinars . Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do části Služby > Schůzka.

2

Klikněte na možnost Weby, vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a poté klikněte na možnost Nastavení.

3

V nabídce Společná nastavení vyberte volbu Možnosti webu.

4

Najít Webex Assistant a nakonfigurujte jej takto:

 1. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Povolit asistenta Webex, aby byl asistent Webex dostupný na schůzkách a webinářích na vašem webu.

 2. Zaškrtněte políčko Povolit překlad v reálném čase , aby uživatelé mohli během schůzky nebo webináře zobrazit překlady schůzky v reálném čase ve svém vlastním jazyce.


   

  Překlad v reálném čase je placený doplněk pro Webex Assistant pro Webex Meetings. Tato možnost se zobrazuje pouze uživatelům, kteří za doplněk zaplatili . Chcete-li přidat podporu pro Webex Assistant, obraťte se na tým spravující váš účet Webex .

 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zapnout zvukové oznámení („Služba Webex Assistant je povolena pro ukládání hlavních bodů zvuku“) a vypněte zvukové oznámení, když na schůzce nebo webináři zapnete službu Webex Assistant.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Služba Webex Assistant je ve výchozím nastavení povolena. Jako správce služby Webex změňte nastavení nebo ověřte, zda jste ve správě webu povolili funkci Webex Assistant pro schůzky.

Než začnete

Webex Assistant je k dispozici v režimu webináře Schůzky a Webex Webinars . Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte do části Konfigurace služby Webex Assistant a nakonfigurujte ji následujícím způsobem:

 1. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Povolit asistenta Webex, aby byl asistent Webex dostupný na schůzkách a webinářích na vašem webu.

 2. Zaškrtněte políčko Povolit překlad v reálném čase , aby uživatelé mohli během schůzky nebo webináře zobrazit překlady schůzky v reálném čase ve svém vlastním jazyce.


   

  Překlad v reálném čase je placený doplněk pro Webex Assistant pro Webex Meetings. Tato možnost se zobrazuje pouze uživatelům, kteří za doplněk zaplatili . Chcete-li přidat podporu pro Webex Assistant, obraťte se na tým spravující váš účet Webex .

 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zapnout zvukové oznámení („Služba Webex Assistant je povolena pro ukládání hlavních bodů zvuku“) a vypněte zvukové oznámení, když na schůzce nebo webináři zapnete službu Webex Assistant.

3

Zvolte Aktualizovat.