Webex Assistant jest domyślnie włączony. Jako administrator Webex zmień ustawienia lub sprawdź, czy włączyłeś Webex Assistant for Meetings w Control Hub.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w trybie webinarium Spotkania i Webex Webinars . Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

Znajdź Webex Assistant i skonfiguruj go w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że opcja Włącz Webex Assistant jest zaznaczona, aby usługa Webex Assistant była dostępna podczas spotkań i webinariów w witrynie.

 2. Zaznacz opcję Włącz tłumaczenie w czasie rzeczywistym , aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie tłumaczeń spotkań w czasie rzeczywistym w ich własnym języku podczas spotkania lub webinarium.


   

  Tłumaczenie w czasie rzeczywistym to płatny dodatek do Webex Assistant for Webex Meetings. Ta opcja jest widoczna tylko dla osób, które zapłaciły za dodatek. Aby dodać pomoc do Webex Assistant, skontaktuj się z zespołem ds. kont Webex .

 3. Usuń zaznaczenie Włącz komunikat audio („Webex Assistant is enabled to save audio highlights”) , aby wyłączyć komunikat audio po włączeniu Webex Assistant w spotkaniu lub webinarium.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Webex Assistant jest domyślnie włączony. Jako administrator Webex zmień ustawienia lub sprawdź, czy włączyłeś Webex Assistant for Meetings w Administracji witryny.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w trybie webinarium Spotkania i Webex Webinars . Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń do sekcji Webex Assistant Configuration (Konfiguracja asystenta Webex) i skonfiguruj ją w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że opcja Włącz Webex Assistant jest zaznaczona, aby usługa Webex Assistant była dostępna podczas spotkań i webinariów w witrynie.

 2. Zaznacz opcję Włącz tłumaczenie w czasie rzeczywistym , aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie tłumaczeń spotkań w czasie rzeczywistym w ich własnym języku podczas spotkania lub webinarium.


   

  Tłumaczenie w czasie rzeczywistym to płatny dodatek do Webex Assistant for Webex Meetings. Ta opcja jest widoczna tylko dla osób, które zapłaciły za dodatek. Aby dodać pomoc do Webex Assistant, skontaktuj się z zespołem ds. kont Webex .

 3. Usuń zaznaczenie Włącz komunikat audio („Webex Assistant is enabled to save audio highlights”) , aby wyłączyć komunikat audio po włączeniu Webex Assistant w spotkaniu lub webinarium.

3

Wybierz Aktualizuj.