Som en Webex-administratör du aktivera alternativet Webex-assistent Meetings i Control Hub.

Innan du börjar

Webex-assistent är tillgänglig iMeetingsochWebex Webinarswebinar-läge. För 41.7 och tidigare webbplatser Webex-assistent tillgänglig förWebex Webinarswebinar-läge för planer som stöder upp till 10 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare. Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Möte underTjänster.

2

Välj din webbplats och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Hitta Webex-assistent och konfigurera den enligt följande:

  1. Markera Aktivera Webex-assistent att Webex-assistent vara tillgänglig i möten och webbsinträffar på din webbplats.

  2. (Valfritt) Markera Aktivera realtidsöversättning för att låta användare visa mötesöversättningar i realtid på sitt eget språk under mötet eller webbsinar.


     

    Realtidsöversättning är ett betalt tillägg för Webex-assistent för Webex Meetings. Det här alternativet visas endast för de som har betalat för tillägget. Om du vill lägga till support Webex-assistent du kontakta ditt Webex-kontoteam.

    Realtidsöversättning är inte tillgänglig för Webex för myndigheter.

  3. (Valfritt) Avmarkera Aktivera ljudmeddelandet ("Webex-assistent är aktiverat för att spara ljud höjdpunkter") för att inaktivera ljudmeddelandet när du slår på Webex-assistent i ditt möte eller i ditt webbsingar.

5

Klicka på Spara.