1

Zadejte název kontaktu do panelu hledání okna chatu.

Do panelu hledání můžete zadat telefonní čísla pro volání přímo z okna chatu.

2

Zahajte konverzaci s kontaktem pomocí jedné z následujících metod:

  • Najeďte kurzorem na kontakt a přidejte daný kontakt do seznamu nebo s ním zahajte hovor.
  • Dvakrát na kontakt klikněte a spusťte relaci chatu.