1

Wprowadź nazwę kontaktu w pasku wyszukiwaniu okna czatu.

W pasku wyszukiwania można wprowadzać numery telefonów, aby dzwonić bezpośrednio z okna czatu.

2

Rozpocznij konwersację ze swoim kontaktem przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Umieść kursor nad kontaktem, aby dodać kontakt do listy lub nawiązać połączenie.
  • Kliknij dwukrotnie kontakt, aby rozpocząć sesję czatu.