Počet lidí, které můžete přidat k hovoru, závisí na tom, s jakou službou volání jste nastaveni. Pokud jste nastaveni pomocí služby Unified CM nebo Webex Calling, můžete přidat až 6 osob. Pokud je vaše volání hostováno vaším poskytovatelem služeb, číslo určí váš poskytovatel služeb (může být mezi 3 a 15). Zjistěte, jakou máte volací službu.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte název a pak zvolte, zda chcete, aby se z něj stalo audiohovor nebo videohovor.

3

Výběrem této možnosti se připojíte ke dvěma telefonním hovorům.

Všichni jsou v konferenčním hovoru a můžete zobrazit všechny účastníky výběrem možnosti .


Konferenci můžete zahájit také při telefonování pomocí stolního telefonu.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte název a vyberte Volat.

3

Výběrem této možnosti se připojíte ke dvěma telefonním hovorům.