Liczba osób, które możesz dodać do połączenia, zależy od skonfigurowanej usługi wywołującej. Jeśli masz skonfigurowany system Unified CM lub Webex Calling, możesz dodać maksymalnie 6 osób. Jeśli połączenie jest obsługiwane przez Usługodawcę, numer jest określany przez Usługodawcę (może wynosić od 3 do 15). Dowiedz się, jaką masz usługę telefoniczną.

1

Gdy dzwonisz z kimś, wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Dodajosobę.

2

Wprowadź numer lub wpisz nazwę, a następnie wybierz, czy chcesz nawiązać połączenie audio czy wideo.

3

Wybierz, aby dołączyć do dwóch połączeń telefonicznych.

Wszyscy są w rozmowie konferencyjnej i można wyświetlić wszystkich uczestników, wybierając .


Konferencję można również rozpocząć podczas nawiązywać połączenia za pomocą telefonustacjonarnego.

1

Gdy dzwonisz z kimś, wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Dodajosobę.

2

Wprowadź numer lub wpisz nazwę i wybierz opcję Zadzwoń.

3

Wybierz, aby dołączyć do dwóch połączeń telefonicznych.