Přesměrované zařízení funguje, pokud jste připojili přenosný počítač se systémem Windows 10 na desku nebo zařízení série desku pomocí kabelu HDMI a kabelu USB-C. Pro řadu stolních zařízení funguje přesměrování dotykem také v případě, že používáte pouze kabel USB-C. Hodí se pro úkoly, které zahrnují přetažení, programy pro kreslení a mapy.

Přesměrování dotyku funguje při místním sdílení nebo sdílení během hovoru.

Funkce se testuje a ověřuje pomocí Windows 10. Základní funkce by se měly také používat s dalším operačním systémem.


Přesměrování dotyku není podporováno na desce 55, karta 70, náboje, DX70 nebo DX80.

Omezení

  • Když používáte přesměrování dotyku, nemůžete na sdílené obrazovce používat anotace.

  • Ovládání hlasitosti není při použití přesměrování dotyku dostupné na zařízení Webex Board. V přenosném počítači použijte ovladač hlasitosti.

  • V případě, že je k zařízení Webex Board připojen dotykový ovladač, nemůžete s vlastním zobrazením hýbat, pokud je k tabuli připojen kabel USB-C.

  • Přesměrování dotyku není dostupné v režimu Companion.

Povolit přetažení v prohlížeči

Chcete-li použít přesměrování dotykového ovládání pro přetažení v prohlížeči, musíte povolit tuto možnost v prohlížeči.

  • Chrom Přejděte na chrome://flags/#touch-Events a nastavte povolení.

  • Prohlížeč Přejděte na informace o: konfigurace a nastavit DOM.w3c_touch_events. legacy_apis. Enabled = true.

  • Špičkov Přejděte na o: příznaky a nastavte možnost Povolit události dotyku = vždy zapnuto.

1

Pokud používáte notebook se systémem Windows 10, přepněte jej do režimu tabletu. Vyberte centrum akcí na hlavním panelu vedle data a času. Poté zvolte možnost Režim tabletu a aktivujte jej.

2

Připojte přenosný počítač k zařízení se zařízením HDMI a kabelem USB-C. Pro řadu stolních zařízení funguje přesměrování dotykem také v případě, že používáte pouze kabel USB-C. Můžete použít kabel USB-C-USB-C nebo kabel USB-C-USB-A.

Poznámka: USB-C-USB-A k delším kabelům jsou podporovány kabely.

3

Přesměrování dotyku je k dispozici okamžitě, pokud je zařízení karty nebo série Desk nastavené na automatický sdílenou položku. Pokud ne, vyberte možnost Sdílet v uživatelském rozhraní.

Pokud chcete během používání přesměrování dotyku přepnout na jiné činnosti na zařízení Webex Board, stiskněte na tabuli tlačítko Domů.

Pokud chcete přepnout na jiné činnosti stolního zařízení, když používáte funkci přesměrovat dotyk, klepněte na tlačítko přesměrovat dotyk a klepněte na obrazovku pro přístup na domovskou obrazovku.