Przekierowywanie dotykowe działa po podłączeniu laptopa z systemem Windows 10 do urządzenia z serii Board lub Desk za pomocą kabla HDMI i kabla USB-C. W przypadku serii Desk funkcja przekierowania dotykowego działa również wtedy, gdy używasz tylko kabla USB-C. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku takich czynności, jak przeciąganie i upuszczanie, korzystanie z oprogramowania do rysowania i praca z mapami.

Przekierowywanie dotykowe działa, gdy udostępniasz zawartość lokalnie lub w ramach połączenia.

Funkcja została przetestowana i zweryfikowana w systemie Windows 10. Podstawowa funkcjonalność powinna również działać z innym systemem operacyjnym.


Przekierowywanie dotykowe nie jest obsługiwane na płytach 55, 70, DX70 i DX80.

Ograniczenia

  • Gdy korzystasz z przekierowania dotykowego, nie możesz używać adnotacji na udostępnianym ekranie.

  • Regulacja głośności na płycie nie jest dostępna, gdy używane jest przekierowanie dotykowe. Należy korzystać z regulacji głośności komputera przenośnego.

  • Jeśli na płycie jest podłączony kontroler dotykowy, nie można przesuwać widoku, gdy do płyty podłączony jest kabel USB-C.

  • Przekierowanie dotykowe nie jest dostępne w trybie Towarzyszącym.

Włącz przeciąganie i upuszczanie w przeglądarce

Aby można było korzystać z funkcji przekierowania dotykowego w przeglądarce, należy włączyć tę funkcję w przeglądarce.

  • Chrome: Przejdź do chrome://flags/#touch-events i ustaw je jako włączone.

  • Firefox: przejdź do about:config i ustaw Dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled = true.

  • Edge: przejdź do about:flags i ustaw Enable Touch Events = always on.

1

Jeśli używasz laptopa z systemem Windows 10, przełącz go w tryb tabletu. Wybierz centrum akcji na pasku zadań obok daty i godziny, a następnie wybierz Tryb tabletu, aby go włączyć.

2

Podłącz laptopa do urządzenia z serii Board lub Desk za pomocą kabla HDMI i USB-C. W przypadku serii Desk funkcja przekierowania dotykowego działa również wtedy, gdy używasz tylko kabla USB-C. Można korzystać z kabla USB-C-USB-C lub kabla USB-C-USB-A.

Uwaga: Kable USB-C-USB-A są obsługiwane w przypadku większych długości kabli.

3

Przekierowywanie dotykowe uruchamia się automatycznie, jeśli konfiguracja PresentationSelection jest ustawiona na AutoShare. Jeśli nie, dotknij opcji Udostępnij w interfejsie użytkownika, aby rozpocząć przekierowywanie dotykowe.

Jeśli chcesz przełączyć się na inne aktywności na urządzeniu podczas korzystania z funkcji przekierowania dotykowego, przesuń palcem w górę dolnego uchwytu. Spowoduje to otwarcie przełącznika zadań i łatwe przełączanie się do innych zadań lub ich zamykanie.