Webcasty jsou součástí předplatného událostí pouze s 3000 nebo více uživateli.Webcasty nejsou k dispozici pro Webex pro státní správu.

Osobní počítač

1

Spusťte webové vysílání.

2

Na panelu Účastníci rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Komunikovat účastníkům.

Ve výchozím prohlížeči se otevře okno.
3

V okně prohlížeče klikněte na > a v případě potřeby přejděte doprava a otevřete panel Hlasování a potom klikněte na Přidat dotazování .

4

Do pole Otázka zadejte dotaz na hlasování.

5

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li účastníkům povolit pouze jednu odpověď na dotaz, klikněte na tlačítko Ne vedle povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům umožnit poskytnout více než jednu odpověď na každou dotaz na hlasování, klikněte vedle povolit více odpovědí na Ano?
6

Do polí Odpovědi zadejte odpovědi na anketu.

Kliknutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
7

Klikněte na Vytvořit.

8

Kliknutím na Otevřít anketu zahájíte anketu.

Výsledky hlasování se aktualizují podle odpovědi účastníků, dokud anketu neuzavřete. Každá otázka zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na jednu odpověď. Čísla se dynamicky aktualizují, pokud účastníci změní svou odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni hlasování zastavit, přečtěte si tématu Uzavření ankety a publikování výsledků.
Hlasování můžete během webového vysílání upravit, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřeno.

1

Ve webovém vysíláníklikněte na Komunikovat účastníkůma vyberte panel Ankety a zohlédněte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klikněte na Upravit.

3

Proveďte změny a klikněte na Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky účastníkům webového vysílání, musíte anketu ukončit.

1

Ve webovém vysíláníklikněte na Komunikovat účastníkůma vyberte panel Ankety a zohlédněte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klikněte na Zavřít hlasování.

3

Kliknutím na Publikovat výsledky zobrazíte účastníkům výsledky ankety.

Skrýt výsledky se zobrazí po publikování výsledků hlasování. Pokud chcete anketu znovu otevřít a shromáždit další odpovědi, klikněte na Skrýt výsledky > otevřít hlasování .

Mobil

1

Spusťte webové vysílání.

2

Kohoutek

3

Klepněte na Komunikovat účastníkům.

Ve výchozím prohlížeči se otevře okno.
4

V okně prohlížeče klepněte na > a v případě potřeby přejděte doprava a otevřete panel Hlasování a potom klepněte na Přidat anketu.

5

Do pole Otázka zadejte dotaz na hlasování.

6

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete účastníkům povolit, aby na dotaz poskytli pouze jednu odpověď, klepněte na Tlačítko Ne vedle povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na každou otázku hlasování poskytli více odpovědí, klepněte vedle tématu Povolit více odpovědí na Ano?
7

Do polí Odpovědi zadejte odpovědi na anketu.

Klepnutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
8

Klepněte na Vytvořit.

9

Klepnutím na Otevřít anketu zahájíte anketu.

Výsledky hlasování se aktualizují podle odpovědi účastníků, dokud anketu neuzavřete. Každá otázka zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na jednu odpověď. Čísla se dynamicky aktualizují, pokud účastníci změní svou odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni hlasování zastavit, přečtěte si tématu Uzavření ankety a zveřejnění výsledků.
Hlasování můžete během webového vysílání upravit, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřeno.

1

Ve webovém vysíláníklepněte na Komunikovat účastníkůma klepnutím na panel Ankety zhlédněte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klepněte na Upravit.

3

Proveďte změny a klepněte na Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky účastníkům webového vysílání, musíte anketu ukončit.

1

Ve webovém vysíláníklepněte na Komunikovat účastníkůma klepnutím na panel Ankety zhlédněte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klepněte na Zavřít hlasování.

3

Klepnutím na Publikovat výsledky zobrazíte účastníkům výsledky ankety.

Skrýt výsledky se zobrazí po publikování výsledků hlasování. Pokud chcete anketu znovu otevřít a shromáždit další odpovědi, klepněte na Skrýt výsledky > otevřít anketu.