Webbsändning ingår endast i händelseprenumerationer med 3 000 eller fler användare.Webbsändning är inte tillgängligt för Webex för myndigheter.

Skrivbordet

1

Starta din webcast.

2

Expandera listan Deltagare – webcast i panelen Deltagare och klicka sedan på Kommunicera tilldeltagare.

Ett fönster öppnas i din standardwebbläsare.
3

I ditt webbläsarfönster klickar du > för att navigera till höger om det behövs för att öppna omröstningspanelen. Klicka sedan på Lägg till omröstning.

4

Ange din omröstningsfråga i fältet Fråga.

5

Kom ihåg följande:

  • Om du vill tillåta att deltagarna endast besvarar omröstningen klickar du på Nej bredvid Tillåt flerasvar?
  • Om du vill tillåta att deltagarna besvarar fler än ett svar på varje omröstningsfråga klickar du på Ja bredvid Tillåt flerasvar?
6

Ange omröstningssvaren i fälten Svar.

Klicka på +Lägg till svar för att lägga till fler svar, upp till maximalt 15.
7

Klicka på Skapa.

8

Klicka på Öppna omröstning för att starta omröstningen.

Omröstningsresultaten uppdateras när deltagarna svarar, tills du stänger omröstningen. Varje fråga visar det totala antalet svarande och antalet svar per svar. Nummer uppdateras dynamiskt om deltagare ändrar sitt svar innan du stänger omröstningen.

Nästa steg

När du är redo att stoppa omröstningen, se Stäng en omröstning och Publiceraresultaten.
Du kan redigera en omröstning under en webbsändning om den inte har några svar och är stängd.

1

I webbsändningen klickar du på Kommunicera till deltagare och väljer sedanomröstningspanelen för att se de omröstningar som för närvarande är tillgängliga.

2

Välj den omröstning som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.

3

Gör dina ändringar och klicka sedan på Spara.

Du måste stänga en omröstning för att kunna publicera resultaten till webcast-deltagare.

1

I webbsändningen klickar du på Kommunicera till deltagare och väljer sedanomröstningspanelen för att se de omröstningar som för närvarande är tillgängliga.

2

Välj den omröstning som du vill stänga och publicera och klicka sedan på Stäng omröstning.

3

Klicka på Publish Results (Publicera resultat) om du vill visa resultatet för omröstningen för deltagarna.

Dölj resultat visas när omröstningsresultaten publiceras. Om du vill öppna omröstningen igen och samla in ytterligare svar, klicka på Dölj resultat > Öppna omröstning .

Mobil

1

Starta din webcast.

2

Tryck på

3

Tryck på Kommunicera till deltagare.

Ett fönster öppnas i din standardwebbläsare.
4

I ditt webbläsarfönster trycker du på > för att navigera till höger om det behövs för att öppna omröstningspanelen. Sedan knackar du på Lägg till omröstning.

5

Ange din omröstningsfråga i fältet Fråga.

6

Kom ihåg följande:

  • För att tillåta att deltagare endast ger ett svar på omröstningen knackar du på Nej bredvid Tillåt flerasvar?
  • För att tillåta deltagare att ge fler än ett svar på varje omröstningsfråga knackar du på Ja bredvid Tillåt flerasvar?
7

Ange omröstningssvaren i fälten Svar.

Tryck på +Lägg till svar för att lägga till fler svar, upp till maximalt 15.
8

Knacka på Skapa.

9

Knacka på Öppna omröstning för att starta omröstningen.

Omröstningsresultaten uppdateras när deltagarna svarar, tills du stänger omröstningen. Varje fråga visar det totala antalet svarande och antalet svar per svar. Nummer uppdateras dynamiskt om deltagare ändrar sitt svar innan du stänger omröstningen.

Nästa steg

När du är redo att stoppa omröstningen, se Stäng en omröstning och publicera resultaten.
Du kan redigera en omröstning under en webbsändning om den inte har några svar och är stängd.

1

I webbsändningen trycker du på Kommunicera till deltagare och sedan på omröstningspanelen för att se de omröstningar som för närvarande är tillgängliga.

2

Välj den omröstning som du vill redigera och knacka sedan på Redigera.

3

Gör dina ändringar och knacka sedan på Spara.

Du måste stänga en omröstning för att kunna publicera resultaten till webcast-deltagare.

1

I webbsändningen trycker du på Kommunicera till deltagare och sedan på omröstningspanelen för att se de omröstningar som för närvarande är tillgängliga.

2

Välj den omröstning som du vill stänga och publicera och knacka sedan på Stäng omröstning.

3

Tryck på Publicera resultat för att visa resultatet för omröstningen för deltagarna.

Dölj resultat visas när omröstningsresultaten publiceras. Om du vill öppna omröstningen igen och samla in ytterligare svar knackar du på Dölj resultat > Öppna omröstning .