Nettpresentasjoner er bare inkludert i hendelsesabonnementer med 3000 eller flere brukere. Nettpresentasjoner er ikke tilgjengelige for Webex for Government.

Stasjonær PC

1

Start nettpresentasjonen.

2

Utvid listen Deltakere – nettpresentasjon i Deltakere-panelet, og klikk deretter på Kommuniser med deltakere.

Et vindu åpnes i standardnettleseren.
3

Klikk på > i nettleservinduet for å navigere til høyre om nødvendig for å åpne Avstemninger-panelet, og klikk deretter på Legg til avstemning.

4

Skriv inn avstemningsspørsmålet i Spørsmål-feltet.

5

Gjør én av følgende:

  • Hvis du vil at deltakerne bare skal gi ett svar på avstemningen, klikker du på Nei ved siden av Vil du tillate flere svar?
  • Hvis du vil tillate at deltakerne gir mer enn ett svar på hvert avstemningspørsmål, klikker du på Ja ved siden av Vil du tillate flere svar?
6

Skriv inn svarene for avstemningen i Svar-feltene.

Klikk på + Legg til svar for å legge til flere svar, opptil et maksimum på 15.
7

Klikk på Opprett.

8

Klikk på Åpne avstemning for å starte avstemningen.

Avstemningsresultatene oppdateres etter hvert som deltakerne svarer, til du lukker avstemningen. Hvert spørsmål viser totalt antall respondenter og antall responser per svar. Tallene oppdateres dynamisk hvis deltakerne endrer svaret før du lukker avstemningen.

Hva nå?

Når du er klar til å stoppe avstemningen, kan du se Lukke en avstemning og publisere resultatene.
Du kan redigere en avstemning under en nettpresentasjon hvis den ikke har svar og er lukket.

1

Klikk på Kommuniser med deltakere i nettpresentasjonen, og velg deretter Avstemninger-panelet for å se avstemningene som er tilgjengelige for øyeblikket.

2

Velg avstemningen du vil redigere, og klikk deretter på Rediger.

3

Gjør endringene, og klikk deretter på Lagre.

Du må lukke en avstemning for å kunne publisere resultatene til deltakere i nettpresentasjonen.

1

Klikk på Kommuniser med deltakere i nettpresentasjonen, og velg deretter Avstemninger-panelet for å se avstemningene som er tilgjengelige for øyeblikket.

2

Velg avstemningen du vil lukke og publisere, og klikk deretter på Lukk avstemning.

3

Klikk på Publiser resultater for å vise resultatene fra avstemningen til deltakerne.

Skjul resultater vises når avstemningsresultatene er publisert. Hvis du vil åpne avstemningen på nytt og samle inn flere svar, klikker du på Skjul resultater > Åpne avstemning.

Mobil

1

Start nettpresentasjonen.

2

Trykk på

3

Trykk på Kommuniser med deltakere.

Et vindu åpnes i standardnettleseren.
4

Trykk på > i nettleservinduet for å navigere til høyre om nødvendig for å åpne Avstemninger-panelet, og trykk på deretter på Legg til avstemning.

5

Skriv inn avstemningsspørsmålet i Spørsmål-feltet.

6

Gjør én av følgende:

  • Hvis du vil at deltakerne bare skal gi ett svar på avstemningen, trykker du på Nei ved siden av Vil du tillate flere svar?
  • Hvis du vil at deltakerne skal kunne gi mer enn ett svar på hvert avstemningsspørsmål, trykker du på Ja ved siden av Vil du tillate flere svar?
7

Skriv inn svarene for avstemningen i Svar-feltene.

Trykk på + Legg til svar for å legge til flere svar, opptil maksimalt 15.
8

Trykk på Opprett.

9

Trykk på Åpne avstemning for å starte avstemningen.

Avstemningsresultatene oppdateres etter hvert som deltakerne svarer, til du lukker avstemningen. Hvert spørsmål viser totalt antall respondenter og antall responser per svar. Tallene oppdateres dynamisk hvis deltakerne endrer svaret før du lukker avstemningen.

Hva nå?

Når du er klar til å stoppe avstemningen, kan du se Lukke en avstemning og publisere resultatene.
Du kan redigere en avstemning under en nettpresentasjon hvis den ikke har svar og er lukket.

1

Trykk på Kommuniser med deltakere i nettpresentasjonen, og trykk deretter på Avstemninger-panelet for å se avstemningene som er tilgjengelige for øyeblikket.

2

Velg avstemningen du vil redigere, og trykk deretter på Rediger.

3

Gjør endringene, og trykk deretter på Lagre.

Du må lukke en avstemning for å kunne publisere resultatene til deltakere i nettpresentasjonen.

1

Trykk på Kommuniser med deltakere i nettpresentasjonen, og trykk deretter på Avstemninger-panelet for å se avstemningene som er tilgjengelige for øyeblikket.

2

Velg avstemningen du vil lukke og publisere, og trykk deretter på Lukk avstemning.

3

Trykk på Publiser resultater for å vise resultatene av avstemningen til deltakerne.

Skjul resultater vises når avstemningsresultatene er publisert. Hvis du vil åpne avstemningen på nytt og samle inn flere svar, trykker du på Skjul resultater > Åpne avstemning.