1

Otevřete desktopovou aplikaci Schůzky a přihlaste se.

2

Ve Windows vyberte ikonu ozubeného kola Ikona ozubeného kolaa pak vyberte Předvolby > Možnosti připojení ke schůzce.


 

U každé předvolby, kterou nastavíte, zvolte Použít a uložte změny do Windows.

3

V případě Videozařízení vyberte Připojit se ke schůzce z připojeného videozařízení, pokud chcete pro schůzky ve výchozím nastavení používat zařízení.


 

Pokud je tato možnost zaškrtnuta, nastavení videozařízení bude mít přednost před nastavením zvuku a videa.

4

Vyberte nastavení Vždy používat následující zvuk a video, aby byly ve schůzkách ve výchozím nastavení vybrány možnosti připojení zvuku.

5

V části Připojenízvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Zavolám– Vytočte telefon z telefonu, až schůzka začne. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte se ke zvuku– Ve schůzce nebudete slyšet žádný zvuk prostřednictvím počítače ani telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
6

V části Připojení videapřepněte možnost Spustit video, když se připojím ke schůzce, a vyberte kameru, která má být na videu, když se připojíte ke schůzce.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Schůzky a přihlaste se.

2

V systému Mac vyberte nabídku Cisco Webex Meetings Předvolbymožnosti připojení ke schůzce.

3

V části Připojit se z videozařízenívyberte Připojit se ke schůzce z připojeného videozařízení, aby se zařízení používalo ve výchozím nastavení pro schůzky.


 

Pokud je tato možnost zaškrtnuta, nastavení videozařízení bude mít přednost před nastavením zvuku a videa.

4

V části Připojit se pomocí zvuku a videavyberte Použít poslední nastavení zvuku a videa, chcete-li tato nastavení zachovat pro příští připojení ke schůzce.

5

Vyberte nastavení Vždy používat následující zvuk a video, aby byly ve schůzkách ve výchozím nastavení vybrány možnosti Připojení zvuku.

6

V části Připojenízvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
7

V části Připojení k videuzaškrtněte políčko Odeslat moje video, když se připojím ke schůzce, a vyberte kameru, která má být na videu, když se připojíte ke schůzce.

Než se připojíte ke schůzce z mobilního zařízení, musíte nainstalovat aplikaci Schůzky. Pokud jste už aplikaci Schůzky nainstalovali do mobilního zařízení, otevře se automaticky. V opačném případě se otevře instalační stránka.

1

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Schůzky a klepněte na Přihlásit se.

2

Klepněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Audio & Video.

3

V části Typzvuku vyberte z následujících možností:

 • Volání přes internet– Používejte telefon se sluchátky nebo s hlasitým odposlechem.
 • Zavolejte mi– Zadejte nebo vyberte číslo, na které chcete schůzce zavolat.
 • Zavolat– Vytočte z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– ve schůzce přes telefon neuslyšíte žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnosti, ale chcete ke sdílení obsahu schůzky použít telefon.
4

Klepnutím na Ztlumit při vstupu se automaticky ztlumíte při připojení ke schůzkám.

5

Klepněte na Self-Video a vyberte kameru, která má být na videu, když se připojujete ke schůzkám.

Můžete si vybrat buď přední kameru, nebo zadní kameru mobilního zařízení.
6

Klepnutím na Přeskočit náhled zvuku a videa přeskočíte náhled a připojíte se ke schůzkám přímo pomocí předvoleb zvuku a videa.