1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

I Windows väljer du kugghjulsikonen Kugghjulsikonoch väljer sedan Inställningar > alternativ för att delta i möte .


 

För varje inställning du anger väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar i Windows.

3

För videoenhetväljer du Delta i möte från ansluten videoenhet för att använda en enhet som standard för dina möten.


 

När detta är markerat har videoenhetsinställningarna företräde framför ljud- och videoinställningarna.

4

Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar för att välja ljudanslutningsalternativ som standard i dina möten.

5

För Ljudanslutningväljer du mellan följande alternativ:

 • Använd dator för ljud- Använd din dator med ett headset eller högtalare.

  Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Jag ringer in– Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet.
 • Anslut inte till ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
6

Vid Videoanslutning växlar du starta min video när jag deltar i mötet på och väljer en kamera som ska visas som video när du deltar i möten.

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

På Mac väljer du menyn Cisco Webex Meetings Inställningar Alternativ för mötes delta .

3

Om du vill delta från en videoenhet väljer du Delta i möte från en ansluten videoenhet om du villanvända en enhet som standard för dina möten.


 

När detta är markerat har videoenhetsinställningarna företräde framför ljud- och videoinställningarna.

4

För Delta med ljud och video väljer du Använd de senaste ljud- och videoinställningarna för att behålla inställningarna nästa gång du deltar i ett möte.

5

Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar för att välja ljudanslutningsalternativen som standard i dina möten.

6

För Ljudanslutning väljer du mellan följande alternativ:

 • Använd dator för ljud- Använd din dator med ett headset eller högtalare.

  Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig– Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Inringning – Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet.
 • Anslut inte ljud– Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
7

Under Videoanslutningmarkerar du Skicka min video när jag deltar i mötet och väljer en kamera som ska visas som video när du deltar i möten.

Innan du ansluter till ett möte från din mobila enhet måste du installera Meetings-appen. Om du redan har installerat Meetings-appen på din mobila enhet kommer den att öppnas automatiskt. Annars öppnas installationssidan.

1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Logga in .

2

Tryck på kugghjulsikonen och välj Ljud och video.

3

För Ljudtyp , välj mellan följande alternativ:

 • Ring via internet– Använd telefonen med hörlurar eller högtalar telefonen.
 • Ring mig– Ange eller välj det nummer du vill att mötet ska ringa.
 • Inringning – ring in från din telefon. En lista över globala inringningsnummer visas efter att du har delta i mötet.
 • Anslut inte ljud– du kommer inte att höra något ljud under mötet via din telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din telefon för att dela innehåll i mötet.
4

Knacka på Stäng av ljud vid inträde för att automatiskt stänga av ljudet när du ansluter till möten.

5

Knacka på Egen video och välj en kamera som ska visas som video när du deltar i möten.

Du kan antingen välja den främre eller bakre kameran på din mobila enhet.
6

Knacka på Hoppa över ljud- och videoförhandsgranskning för att hoppa över förhandsgranskningen och ansluta till möten direkt med hjälp av dina inställningar för ljud och video.