1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' לשולחן העבודה והיכנס.

2

ב- Windows, בחר/י את סמל סמל הילוךגלגל השיניים ולאחר מכן בחר/י > ״העדפות ״ > אפשרויותהצטרפות לפגישה.


 

עבור כל העדפה שהגדרת, בחר החל כדי לשמור את השינויים ב- Windows.

3

עבור התקןוידאו, בחר הצטרף לפגישה מהתקן וידאו מחובר כדי להשתמש בהתקן כברירת מחדל עבור הפגישות שלך.


 

כאשר ייבדק, הגדרות התקן הווידאו יקבלו עדיפות על פני הגדרות שמע ווידאו.

4

בחר באפשרות השתמש תמיד בהגדרות השמע והווידאו הבאות כדי שאפשרויות חיבור השמע שלך ייבחרו כברירת מחדל בפגישות שלך.

5

עבור חיבורשמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב עבור שמע- השתמש במחשב שלך באמצעות אוזניות או רמקולים.

  באפשרותך לשנות את האוזניות, הרמקולים והמיקרופון.

 • התקשר אליי— הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שאליו תרצה שהפגישה תתקשר.
 • אני אתקשר פנימה- חייג מהטלפון שלך כשהפגישה תתחיל. רשימה של מספרי התקשרות גלובליים זמינה לאחר הצטרפותך לפגישה.
 • אל תתחבר לשמע– לא תשמע שמע בפגישה דרך המחשב או הטלפון. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
6

עבור חיבורוידאו, הפעל את הפעל את הסרטון שלי כאשר אני מצטרף לפגישה ובחר מצלמה שתהיה בווידאו כאשר תצטרף לפגישות.

1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' לשולחן העבודה והיכנס.

2

ב-Mac, בחר/י בתפריט ״העדפות פגישה״ שלCisco Webex Meetings אפשרויותצירוף.

3

עבור הצטרף ממכשיר וידאו, בחר הצטרף לפגישה מהתקן וידאו מחובר כדי להשתמש במכשיר כברירת מחדל עבור הפגישות שלך.


 

כאשר ייבדק, הגדרות התקן הווידאו יקבלו עדיפות על פני הגדרות שמע ווידאו.

4

עבור הצטרף באמצעות שמע ווידאו, בחר השתמש בהגדרות שמע ווידאו אחרונות כדי לשמור הגדרות אלה לפעם הבאה שתצטרף לפגישה.

5

בחר באפשרות השתמש תמיד בהגדרות השמע והווידאו הבאות כדי שאפשרויות חיבור השמע שלך ייבחרו כברירת מחדל בפגישות שלך.

6

עבור חיבורשמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב עבור שמע- השתמש במחשב שלך באמצעות אוזניות או רמקולים.

  באפשרותך לשנות את האוזניות, הרמקולים והמיקרופון.

 • התקשר אליי— הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שאליו תרצה שהפגישה תתקשר.
 • התקשר פנימה- חייג מהטלפון שלך עם תחילת הפגישה. רשימה של מספרי התקשרות גלובליים זמינה לאחר הצטרפותך לפגישה.
 • אל תחבר שמע– לא תשמע שום שמע בפגישה דרך המחשב או הטלפון. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
7

עבור חיבורוידאו, בדוק שלח את הסרטון שלי כשאני מצטרף לפגישה ובחר מצלמה שתהיה בווידאו כשאתה מצטרף לפגישות.

לפני שתתחבר לפגישה מהמכשיר הנייד שלך, עליך להתקין את היישום 'פגישות' . אם כבר התקנת את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך, היא תיפתח באופן אוטומטי. אחרת, דף ההתקנה נפתח.

1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך והקש על היכנס .

2

הקש על סמל גלגל השיניים ובחר שמע ווידאו.

3

עבור סוגשמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • התקשר דרך האינטרנט– השתמש בטלפון שלך עם אוזניות או ברמקול.
 • התקשר אליי- הזן או בחר את המספר שאליו ברצונך שהפגישה תתקשר.
 • התקשר פנימה- חייג מהטלפון שלך. רשימה של מספרי התקשרות גלובליים זמינה לאחר הצטרפותך לפגישה.
 • אל תחבר שמע- לא תשמע שום שמע בפגישה דרך הטלפון שלך. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש בטלפון כדי לשתף תוכן בפגישה.
4

הקישו על ' השתק' ב'כניסה ' כדי להיות מושתקים באופן אוטומטי כשאתם מצטרפים לפגישות.

5

הקישו על 'וידאו עצמי' ובחרו מצלמה שתהיה בווידאו כשאתם מצטרפים לפגישות.

באפשרותך לבחור את המצלמה הקדמית או את המצלמה האחורית של המכשיר הנייד שלך.
6

הקש על דלג על תצוגה מקדימה של שמע ווידאו כדי לדלג על התצוגה המקדימה ולהצטרף לפגישות ישירות באמצעות העדפות השמע והווידאו שלך.