Než začnete

Nastavte zařízení Google Home tak, aby začalo ovládat aplikaci Webex Meetings.

1

Otevřete Asistenta Google a klepněte na Prozkoumat.

2

Na stránce Prozkoumat, která se otevře, klepněte na svůj profilový obrázek, klepněte na Účet a vyberteúčet, který chcete propojit se zařízením Google Home.

3

Znovu otevřete Asistenta Google vyslovím "Ok Google".

4

Chcete-li otevřítaplikaci Webex Meetings, otevřete "Promluvte si s Webexem".

5

Řekněte "Seznam schůzek", abyste se mohli vyzvat k propojení účtu Webex s vaším zařízením.

6

Zadejte e-mail a klepněte na Další , vyberte web Webex, který chcete použít, zadejte heslo a klepněte na Pokračovat.


 

Váš účet propojený s Asistentem Google nemusí být stejný účet, který používáte k přihlášení ke schůzkámWebexu .

7

Po výzvě k integraci Asistenta Google se schůzkami Webexklepněte na Přijmout.

8

Když asistent Google požádá o vaši polohu, řekněte "Ano", abyste mohli vypočítat čas zahájení schůzky.