Pre nego što počneš

Podesite Google Home uređaj da počne da kontroliše aplikaciju Webex Meetings.

1

Otvorite Google Assistant i dodirnite Explore.

2

Na stranici "Istraživanje" koja se otvara dodirnite sliku profila, dodirnite nalog, a zatim odaberite nalog koji želite da povežete sa Google Home uređajem.

3

Ponovo otvorite Google Assistant tako što ćete reći "Okej Gugl".

4

Izgovorite "Talk to Webex" da biste otvorili aplikaciju Webex Meetings.

5

Izgovorite "Navedi sastanke" da biste bili upitani da povežete Webex nalog sa uređajem.

6

Unesite e-poštu i dodirnite Dalje , odaberite Webex lokaciju koju želite da koristite, unesite lozinku, a zatim dodirnite Nastavi.


 

Vaš nalog koji je povezan sa Google Assistant-om ne mora da bude isti nalog koji koristite za prijavljivanje na Webex sastanke.

7

Nakon što budete upitani da integrišete Google Assistant sa Webex sastancima, dodirnite Prihvati.

8

Recite "Da" kada Google asistent zatraži vašu lokaciju kako bi izračunao vreme početka sastanka.